Contributie

Afgelastingen?

Klik hier voor de actuele afgelastingen.

Contributie algemene regeling

Voor alle actieve leden geldt dat zij een contributie verschuldigd zijn welke per kwartaal automatisch wordt geïnd. De contributie gaat in per maand van aanmelding en is daarna tenminste verschuldigd tot en met het einde van het verenigingsjaar (30 juni van elk jaar). Voor steunende leden is de incasso elk half jaar en wel per 1 augustus en 1 februari.

Het lidmaatschap duurt tot het einde van het verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar duurt van 1 juli t/m 20 juni.
​Opzegging dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het eind van het verenigingsjaar te geschieden en wel schriftelijk of per mail bij de ledenadministrateur: leopotijk@home.nl.

 

Contributie overzicht DTC '07

 

 

 

Junioren

 

 

 

JO9 + JO11

 

 

25 euro per kwartaal

JO13 + JO15

 

 

27 euro per kwartaal

JO17 + JO19

 

 

29 euro per kwartaal

Senioren

 

 

 

Alle elftallen

 

 

55,00 euro per kwartaal

Club van 50

 

 

12,50 euro per kwartaal

Sportpark Lattrop
Disseroltweg 9, Lattrop
Telefoon 0541-229356

Sportpark Tilligte
Westenveldweg 1, Tilligte
Telefoon 0541-221449

Postadres
Ootmarsumsestraat 99, 7634PN  Tilligte