Verslag jaarvergadering vrijdag 12 november 2021

Afgelastingen?

Klik hier voor de actuele afgelastingen.

Verslag jaarvergadering vrijdag 12 november 2021

Jaarvergadering DTC '07, vrijdag 12 november 2021

Harry Kamphuis benoemd tot erelid van DTC '07

Vrijdag 12 november jongstleden vond de jaarvergadering van DTC '07 plaats. In de kantine van Tilligte werd er gesproken over de twee afgelopen seizoenen, waarin alles anders was vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Voorzitter Robbin Groeneveld opende de vergadering en heette de aanwezige leden welkom. Toen de notulen van de vorige jaarvergadering waren goedgekeurd, lichtte penningmeester Jelle Oude Luttikhuis de financiën over de afgelopen twee seizoenen toe. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werden de cijfers van de voorgaande twee seizoenen belicht, aangezien de jaarvergadering van vorig jaar geen doorgang kon vinden.

De cijfers werden uitvoerig besproken. Er is besloten om de contributies niet te verhogen, al kan er niet uitgesloten worden dat dit in de nabije toekomst wel gaat gebeuren. Vanuit de stichting werd er kort uitleg gegeven over de plannen om zonnepanelen te gaan installeren op de accommodaties in Lattrop en Tilligte. Deze plannen worden verder onderzocht. Wanneer hier meer bekend over wordt, informeren we de leden via de website.

Na de goedkeuring door de financiële commissie was het tijd voor een korte pauze, waarna de bestuursverkiezingen op het programma stonden. Over het jaar 2020 waren Robbin Groeneveld, Huub Overmars en Roy Nijhuis aftredend en herkiesbaar. De drie heren gaan verder met hun werkzaamheden. Voor Ivo Niehoff kwam er een einde aan zijn taken in het bestuur van DTC. De club wil hem hier hartelijk voor bedanken. 

Over het jaar 2021 treedt Harry Kamphuis af als notulist binnen het bestuur. Harry heeft zich jarenlang (inmiddels 41 jaar en hopelijk nog veel meer) ingezet voor zowel TSV als DTC '07 en maakte trouw de reis vanuit Hengelo voor de vergaderingen van het bestuur en de trainingen en wedstrijden van het eerste elftal, waar hij nog steeds als teammanager actief is. Zijn aftreden als notulist was voor het bestuur van DTC reden om Harry extra in het zonnetje te zetten. Hij werd benoemd als erelid van de vereniging en kreeg een kleinigheidje uit handen van voorzitter Robbin Groeneveld. We hopen Harry nog jarenlang actief te zien binnen onze vereniging.

Na het aftreden van Ivo Niehoff is de bestuursfunctie Technische Commissie Senioren nog vacant. Geïnteresseerden kunnen zich bij het bestuur van DTC melden. Het bestuur werd uitgebreid met een extra functie voor de Technische Commissie Jeugd. Gijs Groeneveld heeft zichzelf bereid gevonden om deze taak op zich te nemen, waarna de vergadering akkoord ging.

Na de bestuursverkiezingen was het tijd om de verschillende jubilarissen van DTC '07 toe te spreken. Hieronder de jubilarissen:

25 jaar
Rik Gelevert, Gerald Weenders, Jan Koopman, Rob Borgerink, Jelle ten Dam, Mark ten Dam, Lars Koehorst, Jaap Borgerink, Peter Haamberg, Louis Ribberink, Ivo Niehoff, Roy Nijhuis, Ivo Peters, Michel Sanderink.

40 jaar
Wilfried Arends, Wilfried Groeneveld, Frank Lansink, Jurgen Mollink.

50 jaar
Eric Hesselink, Louis Brunninkhuis.

Na het bedanken van de jubilarissen nam Gijs Groeneveld het woord om een korte update te geven vanuit de Technische Commissie Jeugd. De uitbraak van het coronavirus gooide de afgelopen jaren natuurlijk roet in het eten. Lang lagen de competities stil, maar inmiddels wordt er gelukkig weer gespeeld.

Bij DTC spelen er op het moment vier jeugdteams (JO10, JO12, JO14 en JO19). Dit zijn minder teams dan we vanuit het verleden gewend zijn. Het wordt dan ook steeds lastiger om de indelingen van de jeugdteams goed rond te krijgen voor ieder seizoen. We voorzien in de nabije toekomst dan ook problemen om de teams rond te krijgen. Er is inmiddels contact gezocht met KOSC, om te kijken hoe we elkaar in de toekomst mogelijk kunnen helpen. Richting het einde van het seizoen wordt er opnieuw gesproken met het bestuur van de club uit Ootmarsum, om duidelijk te maken waar we elkaar mogelijk kunnen versterken.

Na het woordje over de jeugd was het tijd voor Wilco Broekhuis, de trainer van DTC 1, om wat te vertellen over de resultaten en ontwikkeling van het eerste elftal. In zijn eerste seizoen stond DTC bij de coronaonderbreking bovenaan, maar helaas werd de competitie vervolgens niet uitgespeeld. Er werd fanatiek doorgetraind en de motivatie in de selectie bleef aanwezig. De start het huidige seizoen verloopt prima. Met zes gespeelde wedstrijden (vier winst, één gelijk en één verlies) staat DTC 1 derde, met één punt achterstand op FC 't Centrum en Manderveen. Hopen dat de eerste selectie de goede vorm dit seizoen door kan zetten.

De vergadering werd vervolgens afgesloten met een aantal mededelingen en een rondvraag. Eén van de mededelingen ging over het nuttigen van alcohol buiten de kantines. Als DTC willen we dat er GEEN glas mee naar buiten wordt genomen. Wil je langs het veld een andere wedstrijd kijken (mocht dat na de huidige lockdown weer kunnen), schenk je biertje dan over in een plastic beker. Die staan bij de ingangen van de kantines in Lattrop en Tilligte. Het flesje moet achtergelaten worden in de kantine.

Al met al goed om weer eens met de leden bij elkaar te komen. DTC '07 kan vol goede moed kijken naar de toekomst.

Sportpark Lattrop
Disseroltweg 9, Lattrop
Telefoon 0541-229356

Sportpark Tilligte
Westenveldweg 1, Tilligte
Telefoon 0541-221449

Postadres
Ootmarsumsestraat 99, 7634PN  Tilligte