Jaarvergadering maandag 5 november

Afgelastingen?

Klik hier voor de actuele afgelastingen.

Jaarvergadering maandag 5 november

Bijgaand de uitnodiging voor de jaarvergadering van DTC '07.

Deze vind plaats om 20.30 uur in de kantine in Tilligte, vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar.

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij je van harte uit om op maandag 5 november 2018 de algemene ledenvergadering
van DTC '07 bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de kantine van DTC '07 te Tilligte.
Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. Vanaf 20.00 uur is er ontvangst met koffie in de kantine.

AGENDA:

1. Opening voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag seizoen 2017-2018
4. Bespreking Financiële jaarstukken
a. Vaststellen exploitatierekening seizoen 2017-2018
b. Vaststellen balans per 30-06-2018
c. Vaststellen begroting seizoen 2018-2019
d. Vaststellen contributie
e. Verslag financiële commissie
5. Verslag jeugdcommissie
6. Evaluatie verbouwing accommodatie Tilligte
7. Pauze
8. Bestuursverkiezing: Gerard Frons aftredend en niet herkiesbaar.
Eventuele kandidaten die plaats willen nemen in het bestuur kunnen
zich voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur.
9. Verslag trainer 1e selectie
10. Jubilea / erelid
11. Mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Wij zouden het zeer op prijs stellen dat je deze avond aanwezig bent.

Namens het bestuur van DTC '07

 

Sportpark Lattrop
Disseroltweg 9, Lattrop
Telefoon 0541-229356

Sportpark Tilligte
Westenveldweg 1, Tilligte
Telefoon 0541-221449

Postadres
Ootmarsumsestraat 99, 7634PN  Tilligte